Kärlek i Pajala – 30 år efter ”kvinnobussarna”

Kvinnorna flyttar och männen blir kvar.

I majoriteten av Sveriges glesbygdskommuner råder akut kvinnobrist. Frågan är: Hur ska glesbygden överleva när kvinnorna flyr?

För 30 år sedan fattades ett unikt beslut i Pajala. Den lilla norrländska kommunen började bussa utländska kvinnor till orten – i hopp om att kvinnorna skulle vilja stanna kvar. Projektet blev känt över hela världen och pågick i 10 år.

Men vad hände sedan?

Vi åkte till Pajala för att ta reda på hur det gick för ungkarlarna som hoppades på tur i kärlek. Blev de utländska kvinnorna kvar? Och hur hittar unga i glesbygden kärleken i dag?

Text: Åsa Passanisi Foto: Lotte Fernvall

foto : lotte : hans och jelena oja bertil isaksson tabea jasper pajala foto: lotte fernvall foto : lotte : hans och jelena oja bertil isaksson tabea jasper pajala foto: lotte fernvall